ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

60

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 07.30 นาฬิกา นายไพโรจน์ อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 352
อ2757/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1023/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4329/57
นัดพร้อมฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.505/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.755/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.777/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.807/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.880/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ -
อ.948/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ -
อ2402/59
นัดพร้อมเพื่อฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ3072/59
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ4949/59
สอบคำให้การจำเลยฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ4986/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
อ5250/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ขก10/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1023/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.195/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2167/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.353/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.41/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.42/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.552/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.554/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.555/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.556/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.557/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.558/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.559/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.560/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5642/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5993/54
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.648/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.649/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.650/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.651/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.652/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.653/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.654/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.656/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.676/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.677/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.678/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.679/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.687/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.688/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.689/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.690/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.691/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.727/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.728/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.729/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.738/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.753/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.754/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.763/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.764/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.765/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.778/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.779/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.780/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.781/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.782/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.783/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.784/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.785/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.786/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.787/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.788/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.789/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.790/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.791/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.792/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.793/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.794/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.795/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.796/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.797/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.798/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.800/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.822/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.824/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.827/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.828/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.829/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.830/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.831/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.832/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.833/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.834/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.835/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.836/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.837/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.838/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.839/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.840/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.841/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.842/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.851/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.864/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.865/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.868/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ11184/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ12348/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ12706/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ13161/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ13486/59
สืบโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ14285/59
พิจารณา,ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ14289/59
พิจารณา,ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ14291/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ14594/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ14637/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.411/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.420/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.421/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.422/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.423/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.426/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.430/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.431/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.444/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.449/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.455/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.456/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.457/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.467/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.469/60
นัดชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.471/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.476/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.478/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.480/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.481/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.482/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.483/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.486/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.487/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.488/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.489/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.498/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.513/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.517/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.522/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.523/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.524/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.525/60
นัดชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.530/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.531/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.533/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.548/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.549/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.550/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.551/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.556/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.760/48
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ1314/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ1360/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ3253/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ3382/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ3401/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ3630/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ3641/59
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
พ3775/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ3860/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ3861/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ3956/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ4068/58
นัดพร้อมฟังผลดำเนินการ
ห้องพิจารณาที่ -
พ3921/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1026/60
นัดสืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.198/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2758/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.297/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3607/54
นัดพร้อมฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.370/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ -
อ.391/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4314/57
นัดชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.553/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.624/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ -
อ.756/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.839/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ -
อ.890/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ2446/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ2965/58
นัดฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ3124/59
นัดฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ3664/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ3827/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ3828/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ4469/59
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ4674/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ4791/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ4905/59
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ5478/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ข.1/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ขส.3/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ฉ.3/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ปพ.3/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ปพ.4/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ปพ.5/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1050/55
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.109/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.18/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3805/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.526/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.527/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.528/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.529/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.530/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.531/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.532/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.533/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.534/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.535/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.545/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.547/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.548/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.549/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.550/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.551/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.552/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.553/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.644/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.645/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.646/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.657/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.658/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.659/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.660/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.661/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.669/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.681/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.682/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.683/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.684/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.685/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.686/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.69/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.692/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.693/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.696/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.697/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.707/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.708/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.709/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.713/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.719/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.720/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.721/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.766/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.767/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.768/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.769/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.770/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.771/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.772/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.773/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.774/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.775/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.776/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.777/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1050/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ14078/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ14262/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ14264/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ14297/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ14372/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ14493/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ14612/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ14697/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ14699/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1523/59
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1800/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1546/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2100/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2193/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.3266/57
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.345/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.346/60
นัดชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.378/60
นัดชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.406/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.409/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.410/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.412/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.413/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.414/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.415/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.416/60
นัดชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.417/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.418/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.419/60
นัดชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.424/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.425/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.427/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.429/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.432/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.433/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.434/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.438/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.439/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.440/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.443/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.445/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.446/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.447/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.448/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.451/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.452/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.453/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.454/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.458/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.459/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.460/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.461/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.462/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.465/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.466/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.468/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.470/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.472/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.473/60
นัดชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.474/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.477/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.479/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.484/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.485/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.490/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.491/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.499/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.500/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.501/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.502/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.503/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.504/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.505/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.508/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.509/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.510/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.511/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.512/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ1462/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ1491/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ2082/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ2090/59
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
พ2125/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ2662/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ3322/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ3324/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ3417/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ3444/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ3623/59
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
พ3624/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ3703/59
นัดพร้อมตรวจแผนที่ฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ373/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ3940/59
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ911/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ