ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406 Fax: 043-514-343ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 77
ขร1/59
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.11973/60
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1217/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.13508/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.18/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.2148/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.3009/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.3010/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.3011/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.3012/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
ผบ.3013/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
ผบ.3015/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 16.30 น.
ผบ.3016/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.3017/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 16.30 น.
ผบ.3018/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 16.30 น.
ผบ.3019/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 16.30 น.
ผบ.3020/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
ผบ.3021/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 16.30 น.
ผบ.3022/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
ผบ.3023/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.3025/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
ผบ.3026/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 16.30 น.
ผบ.3027/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.3028/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
ผบ.3029/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.3030/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 16.30 น.
ผบ.3031/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
ผบ.3032/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.3033/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.3112/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.3113/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.3114/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 16.30 น.
ผบ.3261/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 16.30 น.
ผบ.3262/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 16.30 น.
ผบ.3263/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.3264/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 16.30 น.
ผบ.3265/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
ผบ.3266/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
ผบ.3267/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.3275/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
ผบ.3276/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 16.30 น.
ผบ.3319/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
ผบ.3320/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
ผบ.3321/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 16.30 น.
ผบ.3322/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 16.30 น.
ผบ.454/60
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
พ.2479/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.2534/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
พ.2594/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.3049/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.755/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ1841/58
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ2221/58
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ3215/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
พ3523/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ4263/58
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.1159/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.1330/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
อ.1547/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.1554/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.1803/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.1882/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.243/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2698/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.2816/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2865/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.3013/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.3014/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
อ.3127/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.3521/60
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ.3769/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3896/60
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
อ.5533/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.3
อ.723/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.790/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ.895/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ5221/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.