ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 209
อ.4452/55
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ3637/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1027/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.212/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.213/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.307/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.308/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.309/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.413/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.420/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.438/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.678/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.793/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ4081/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ4279/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13
ขบ.4/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.113/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.114/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.115/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.179/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.190/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.191/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.247/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.248/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.249/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.250/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.251/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.252/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.253/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.254/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.255/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.262/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.344/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.345/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.413/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.414/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.415/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.416/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.417/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.418/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.419/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.420/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.426/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.427/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.428/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.429/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.430/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.503/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.504/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.505/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.506/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.507/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.508/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.509/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.510/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.511/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.512/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.513/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.518/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.631/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.632/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.633/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.634/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.82/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.83/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.84/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.85/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ11850/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ13708/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ1374/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ13949/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ14186/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ14423/59
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ14475/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ14564/59
พิจารณา,ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ14585/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ14589/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.213/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.2329/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.284/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.285/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.295/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.314/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.315/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.6498/49
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ2285/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
พ3016/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ3209/59
นัดพร้อม-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.210/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.211/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.262/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.305/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.306/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.350/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.361/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.386/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.417/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.437/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.689/60
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.936/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12
อ1069/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10
อ1198/59
นัดพร้อมฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 12
อ1306/59
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ1465/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ2774/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ3240/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ3727/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ3738/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ4008/59
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ4676/59
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
อ4884/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8
อ5159/59
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 5
อ5191/59
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
อ5192/59
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
อ6441/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 13
อ888/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
ขร.1/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
ขร.2/60
นัไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ขส.2/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
ปพ.1/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.111/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.116/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.117/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.118/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.119/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.129/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.219/51
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.237/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.238/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.239/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.240/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.241/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.243/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.244/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.245/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.246/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.320/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.405/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.406/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.421/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.422/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.423/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.424/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.425/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.455/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.456/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.457/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.458/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.459/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.460/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.472/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.491/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.492/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.493/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.494/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.495/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.496/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.497/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.498/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.499/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.500/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.501/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.502/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.626/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.627/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.628/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.629/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.630/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.666/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.77/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.78/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.79/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.80/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.81/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.89/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.90/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ12756/59
ฟังคำสั่งอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ13785/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ14577/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ14595/59
สืบโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ14647/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ14702/59
พิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ1639/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ2214/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ5845/59
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ775/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ776/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ782/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.1683/51
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.172/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.189/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.283/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.286/60
นัดชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.294/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.313/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.316/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.320/60
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.3261/55
นัดชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.3300/56
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ1368/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ1405/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ1472/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 8
พ2055/59
นัดพร้อมฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
พ2474/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9
พ2630/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ3069/59
นัดตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 10
พ3398/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ3747/59
นัดฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
พ4225/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ