ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406 Fax: 043-514-343



ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

25

                   เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายธีรพงศ์  วงศ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้ เวลา 07.00 นาฬิกา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จำนวน 89 รูป ต่อมาเวลา 09.00 นาฬิกา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเวลา 19.09 นาฬิกา ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
อ่านข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 286
ขก.5/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ขบ.46/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ขบ.47/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ฉ.9/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ผบ.10005/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.10006/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
ผบ.10007/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
ผบ.10008/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
ผบ.10009/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.10010/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
ผบ.10011/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
ผบ.10012/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.10013/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.10014/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.10015/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.10016/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.10017/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.10018/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
ผบ.10019/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.10020/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.10021/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ.10022/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
ผบ.10023/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.10024/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
ผบ.10025/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
ผบ.10026/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ.10027/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
ผบ.10028/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
ผบ.10029/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
ผบ.10030/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ.10031/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ.10032/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ.10033/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ.10043/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ.10056/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.10074/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
ผบ.10075/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
ผบ.10152/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
ผบ.10153/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
ผบ.10154/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ผบ.10155/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
ผบ.10199/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.10200/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
ผบ.10201/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
ผบ.10202/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
ผบ.10203/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
ผบ.10204/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
ผบ.10255/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.10256/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.10257/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.10258/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.10259/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.10260/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.10261/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.10262/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
ผบ.10263/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ.10264/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.10265/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.10266/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.10267/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
ผบ.10268/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.10269/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ.10270/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ.10271/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
ผบ.10272/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ.10275/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ.10276/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ.10277/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ.10278/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ.10279/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.10294/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.10300/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ผบ.10310/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.10330/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
ผบ.10331/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
ผบ.10339/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.10340/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ.10341/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
ผบ.10342/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ.10352/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
ผบ.10869/60
นัดพร้อมฟังผลตรวจพิสูจน์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13:00
ผบ.10870/60
นัดพร้อมฟังผลตรวจพิสูจน์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13:00
ผบ.11157/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.11159/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ผบ.11160/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
ผบ.11161/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ.11163/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ.11164/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ.11165/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
ผบ.11166/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
ผบ.11167/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ.11203/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
ผบ.11204/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
ผบ.11205/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ผบ.11206/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ.11207/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
ผบ.11208/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ.11209/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
ผบ.11210/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ.11211/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ.11212/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
ผบ.11213/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ.11214/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ผบ.11216/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
ผบ.11217/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ.11218/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ.11220/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ.11239/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
ผบ.11240/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ.11252/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.11253/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ผบ.11254/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
ผบ.11472/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.11475/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
ผบ.11485/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
ผบ.11486/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
ผบ.11495/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.11496/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ผบ.11497/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.11498/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.11499/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ.1542/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.273/52
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:30
ผบ.3674/61
นัดพร้อมทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ.4080/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
ผบ.4427/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.4474/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.4508/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
ผบ.4714/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ.4723/61
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ผบ.4729/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.4954/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
ผบ.5063/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ.5080/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.5091/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ผบ.5189/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.5225/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
ผบ.5226/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
ผบ.5227/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
ผบ.5277/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ.696/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ.7702/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.830/61
พิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ.8495/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.8524/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
ผบ.8560/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.8619/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.8622/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.8623/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.8624/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.8626/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.8627/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.8628/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.8777/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ผบ.8779/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
ผบ.8780/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ผบ.8781/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ผบ.8782/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ผบ.8803/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.8812/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.8950/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ผบ.9102/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
ผบ.9262/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ.9333/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.9334/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.9343/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
ผบ.9537/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
ผบ.9561/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.9572/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.9573/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ผบ.9624/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.9625/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.9634/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.9748/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.9749/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.9750/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.9751/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.9752/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ.9753/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ.9754/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
ผบ.9755/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
ผบ.9756/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
ผบ.9811/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.9812/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ.9813/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.9820/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
ผบ.9821/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
ผบ.9823/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
ผบ.9825/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.9826/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.9827/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.9828/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.9829/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.9830/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ.9831/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ.9832/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.9833/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ.9834/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ.9835/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ.9836/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ.9837/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ.9838/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ.9839/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ.9840/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.9841/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ.9842/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ.9932/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.9939/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ11869/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
ผบ13583/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ13584/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ1882/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
พ.1428/61
ตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:30
พ.1911/61
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
พ.2008/61
พิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
พ.2070/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.2548/61
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
พ.2550/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
พ.2562/61
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.2572/61
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
พ.2586/61
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
พ.2599/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
พ.2604/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
พ.2623/61
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.2638/61
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.2640/61
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.2652/61
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.2675/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
พ.2683/61
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
พ.2717/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
พ.2731/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
พ.2732/61
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.2733/61
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.2734/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.2739/61
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
พ.2759/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
พ.2768/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
พ.2777/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.2779/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
พ.2780/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
พ.2804/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.2819/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
พ.2831/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.2837/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
พ.2838/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.2844/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.2884/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
พ.2897/61
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
พ.2898/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
พ.2899/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
พ.2915/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.2942/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
พ.2945/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
พ.2960/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
พ.297/61
ตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
พ.461/61
ตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.579/60
นัดพร้อมกำหนดวันนัดสืบ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.1623/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:30
อ.2409/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
อ.2457/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:30
อ.2678/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:30
อ.2845/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:30
อ.2897/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.3187/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 08:30
อ.3369/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.3428/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13:00
อ.3537/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
อ.3838/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
อ.3920/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
อ.4060/61
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.4114/61
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.4142/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:30
อ.4282/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 00:00
อ.4286/61
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.4385/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.4423/61
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.4498/61
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.4508/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
อ.4537/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.4552/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
อ.4565/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.4610/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
อ.4714/61
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.4737/61
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:30
อ.4759/61
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:00
อ4377/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30