จำนวนข่าวทั้งหมด 105
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ประกาศเรื่อง คัดเลือกสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ปรจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 309   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 308   :: วันที่ 24 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
นายจักรวาล ทนกล้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีงานฌาปนกิจศพคุณพ่อสุธา ฮามวงศ์ บิดาของนายพงษ์พันธ์ ฮามวงศ์
นายจักรวาล ทนกล้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีงานฌาปนกิจศพคุณพ่อสุธา ฮามวงศ์ บิดาของนายพงษ์พันธ์ ฮามวงศ์
  :: ข่าวที่ 306   :: วันที่ 24 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
นายจักรวาล ทนกล้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด และภริยา ร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
นายจักรวาล ทนกล้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด และภริยา ร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
  :: ข่าวที่ 305   :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองราคา เรื่องการพิจารณาฯจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 หลัง
  :: ข่าวที่ 304   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองราคา เรื่องการพิจารณาฯจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 หลัง
  :: ข่าวที่ 303   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
นายจักรวาล ทนกล้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมฯ
นายจักรวาล ทนกล้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมฯ
  :: ข่าวที่ 302   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา และคณะตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา และคณะตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดร้อยเอ็ด   
  :: ข่าวที่ 301   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ประกาศศาลจังหวัดร้อยเอ็ด(ครั้งที่2) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะและเก้าอี้ทำงานระดับ 10 จำนวน 7 ชุด
  :: ข่าวที่ 300   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ประกาศศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิก การสอบราคาครุภัณฑ์ปฏิบัติงานโต๊ะและเก้าอี้ทำงานระดับ 10
  :: ข่าวที่ 299   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ ครุภัณฑ์ปฏิบัติงานโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ10 จำนวน 7 ชุด
  :: ข่าวที่ 298   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการสมานฉันท์และเผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการสมานฉันท์และเผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
  :: ข่าวที่ 297   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญชนมพรรษา 82 พรรษา
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญชนมพรรษา 82 พรรษา
  :: ข่าวที่ 296   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมวันรพี57
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมวันรพี57
  :: ข่าวที่ 295   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 105 )
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมแข่งกีฬาเนื่องในวันรพี 57
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมแข่งกีฬาเนื่องในวันรพี 57
  :: ข่าวที่ 294   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมงานโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2557
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมงานโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2557
  :: ข่าวที่ 293   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ประกาศศาลจังหวัดร้อยเอ็ด(ครั้งที่2) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 หลัง
  :: ข่าวที่ 292   :: วันที่ 6 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
นายจักรวาล ทนกล้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดงาน โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น
นายจักรวาล ทนกล้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดงาน โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น
  :: ข่าวที่ 291   :: วันที่ 31 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
  :: ข่าวที่ 290   :: วันที่ 31 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ประกาศเรื่อง ยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 หลัง
  :: ข่าวที่ 289   :: วันที่ 31 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |