ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406, 043-526-148-9 ,043-526-154

นายกฤช โคตรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นายกฤช โคตรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายกฤช โคตรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนางสาวพัชรินทร์ บรรเทา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนัญญา ซองทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯถวายรายงาน ถวายมาลัยข้อพระกร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


เอกสารแนบ