ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406, 043-526-148-9 ,043-526-154

นายกฤช โคตรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

นายกฤช โคตรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 19.00 นาฬิกา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ นายกฤช โคตรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ และถวายรายงาน นางสาวลักษิกา ถิ่นสันติสุข ผู้พิพากษาศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายพวงมาลัย ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


เอกสารแนบ