ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406 Fax: 043-514-343

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับและส่งผู้เชิญของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้เชิญของพระราชทาน เดินทางมามอบ ถุงพระราชทาน(เครื่องอุปโภคและบริโภค) ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับและส่งผู้เชิญของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้เชิญของพระราชทาน เดินทางมามอบ ถุงพระราชทาน(เครื่องอุปโภคและบริโภค) ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ตามเอกสารแนบข้างล่างนี้


เอกสารแนบ