ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406 Fax: 043-514-343

ประกาศศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดร้อยเอ็ดและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย


เอกสารแนบตามข้างล่างนี้


เอกสารแนบ