ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406 Fax: 043-514-343

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับ-ส่ง ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับ-ส่ง ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
ตามเอกสารแนบข้างล่างนี้


เอกสารแนบ