ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406 Fax: 043-514-343

นายไพโรจน์ อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เฝ้ารับและส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายไพโรจน์ อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เฝ้ารับและส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เอกสารตามแนบข้างล่างนี้


เอกสารแนบ