ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406 Fax: 043-514-343

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ(แก้ไข)


เอกสารตามแนบข้างล่างนี้


เอกสารแนบ