ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406 Fax: 043-514-343

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด บันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายความจงรักภักดี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด บันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายความจงรักภักดี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๑๐ นาฬิกา นายธีรพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะข้าราชการศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ทำการบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายความจงรักภักดี  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี