ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406 Fax: 043-514-343

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด สมัครเข้าร่วม เป็นจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด สมัครเข้าร่วม เป็นจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม 2561 เวลา ๘ นาฬิกา นายธีรพงศ์  วงศ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดสมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


เอกสารแนบ