ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406 Fax: 043-514-343

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดโครงการ “ ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดโครงการ “ ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา นายธีรพงศ์  วงศ์สวัสดิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งศาลจังหวัดร้อยเอ็ดกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดโครงการขึ้น  เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมอย่างแพร่หลาย  เป็นการลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาล  ณ  ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด