ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406 Fax: 043-514-343

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมจิตอาสา“ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมจิตอาสา“ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา นายธีรพงศ์  วงศ์สวัสดิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการศาลจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมจิตอาสา“ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ เวทีถนนคนเดินสาเกตนคร หน้าโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และบริเวณคลองคูเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด