ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406 Fax: 043-514-343

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา นายธีรพงศ์  วงศ์สวัสดิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนายเชิดพันธ์  อุปนิสากร  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน   มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน ๑๖๐ คน  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด