ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406 Fax: 043-514-343

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ประจำปี 2561

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 นาฬิกา นายธีรพงศ์  วงศ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องประจำปี 2561” ซึ่งศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ประจำปี 2561 เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ ผู้ค้ำประกันไม่ต้องถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลและเป็นการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดร้อยเอ็ด