ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et Provincial Court , E-Mail : riec@coj.go.th Tel: 043-511-406 Fax: 043-514-343

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 27

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 27
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 นาฬิกา นายธีรพงศ์  วงศ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยนางเนติมน  วุฒิสารสกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมทำบุญวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 27 ณ ห้องโถงกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด